GO WITH THE FLOW

“Olayları akışına bırakmak” anlamına gelir. Örnek:

Instead of stressing about the changes, he decided to go with the flow and adapt to the new circumstances with a positive attitude. (Değişiklikler konusunda stres yapmak yerine, olayları akışına bırakmaya ve yeni koşullara olumlu bir tutumla uyum sağlamaya karar verdi.)