HENCE anlamı ve kullanımı

Hence kelimesinin anlamı nedir ve kullanımı nasıldır?
“Bu yüzden, bu nedenle” anlamlarındadır: 

Mr. Taylor is an outstanding teacher. Hence, he is highly respected. (Bay Taylor seçkin bir öğretmendir. Bu yüzden son derece saygı görür.)
His mother was Italian, hence his name – Luca. (Annesi İtalyandır, bu yüzden adı Luca’dır.
He’s just got a pay rise, hence the new car. (Yeni zam aldı, yeni araba bu yüzden.)