1. “Evde” derken at home ifadesi kullanılır ve araya the gelmez:

Is anybody at home? (Evde kimse var mı?) = … at the home? denmez.

At edatı, özellikle Amerikan İngilizcesinde çoğu zaman kullanılmaz:

Is anybody home? (Evde kimse var mı?)

2. Home, “eve” anlamında to almadan kullanılır:

She went home. (Eve gitti.) She went to home denmez.

3. Bir başkasının evinden söz ederken at + iyelik durumu kullanılır:

We had a great evening at Philip’s. (Philip’lerde/Philip’in evinde harika bir akşam geçirdik.)

Ancak iyelik zamirleri bu biçimde kullanılmaz:

Come round to my place for a drink. (Bana içki içmeye gel.) = … to mine … denmez.

4. House, “taş yapı” anlamındadır. Home ise daha çok “yuva” anlamındadır. Kişinin yaşadığı yeri anlatır:

There are some new houses in our village. (Bizim köyde yeni evler var.)
I lived there for six years, but I never really felt it was my home. (Orada altı yıl yaşadım ama orası bana hiç evimmiş/yuvammış gibi gelmedi.)