HISTORIC & HISTORICAL

1. Historicunutulmayan, anılma değeri olan anlamında “tarihî” demektir:

a historic decision (tarihî karar)
a historic building (tarihî bina)
a historic monument (tarihî anıt)
a historic day (tarihî gün)
a historic victory (tarihî zafer)
a historic visit (tarihî ziyaret)

2. Historical ise, tarihe geçmiş, tarihle ilgili anlamında “tarihî” demektir: 

Was Robin Hood a historical figure? (Robin Hood tarihî bir şahsiyet miydi?)
a historical play/novel (tarihî oyun/roman)
historical research (tarihî araştırma/tarihle ilgili araştırma)
historical documents (tarihî belgeler)
historical records (tarihî kayıtlar)

3. Historicalaynı zamanda tarihle ilgili bazı kuruluşların isimlerinde kullanılır:

The German Historical Institute (Alman Tarih Enstitüsü)

4. Tarih öğretimiyle ilgili konularda, söz konusu isimden önce history kelimesi getirilir: 

a history book (tarih kitabı)
a history lesson (tarih dersi)