IN CONTRAST anlamı ve kullanımı

In contrast, “buna mukabil, buna karşın” anlamlarındadır:

Extroverts like crowds. In contrast, introverts prefer solitude. (Dışa dönükler kalabalık severler. Buna mukabil/buna karşın, içe dönükler yalnızlığı tercih ederler.) 

It was cold yesterday. In contrast, it is very hot today. (Hava dün soğuktu. Buna mukabil/buna karşın, bugün hava çok sıcak.)

He is quite happy in the office. In contrast, his colleagues are unhappy. (İş yerinde oldukça mutlu. Buna mukabil/buna karşın, iş arkadaşları mutsuz.)