“Olmaz, yapamam, imkânı yok, hayatta olmaz, hiç yolu yok” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek:

I’d love to join you for dinner tonight, but I have a work deadline, so “no can do.” (Bu akşam yemekte size katılmayı çok isterdim, ama yetiştirmem gereken bir işim var, bu yüzden “imkânı yok.”)