“En-“ ön ekinin kullanımı şöyledir: Bu ön ek, isim, sıfat ve fiillerle kullanılır:

endanger = tehlikeye atmak
encircle = çevrelemek, kuşatmak
enrich = zenginleştirmek
enable =olanak sağlamak
enact = yasalaştırmak
encash = (çek) bozdurmak
enclose = etrafını çevirmek
encode = şifrelemek
encourage = teşvik etmek
endear = sevdirmek