SO … THAT kullanımı

1. So ve that kelimeleri arasına sıfat ya da zarf gelir. “Öyle … ki, o kadar … ki” anlamına gelir:

It was so cold that we stopped playing. (Hava öyle soğuktu ki oynamayı bıraktık.)
The milk was so good that we couldn’t stop drinking it. (Süt o kadar güzeldi ki içmeden duramadık.)
He spoke so fast that nobody could understand. (Öyle hızlı konuştu ki kimse anlamadı.)
The road surface became so hot that it melted. (Asfalt o kadar ısındı ki eridi.)
The crowd was so large that it overflowed the auditorium. (Öyle kalabalıktı ki konferans salonu taştı.)
He dressed so quickly that he put his boots on the wrong feet. (Öyle çabuk giyindi ki botlarını yanlış ayağına giydi.)

2. Resmî dilde devrik cümle yapısında da kullanılır: 

So successful have they been that they are going to be rewarded handsomely. (Öyle başarılı oldular ki güzel biçimde/cömertçe ödüllendirilecekler.)