ACCORDINGLY anlamı ve kullanımı

Accordingly kullanımı şöyledir: Bu kelimenin iki anlamı vardır: 1) Bu yüzden No formal complaint was made; accordingly, the police took no action. (Resmî bir şikâyette bulunulmadı; bu yüzden, polis işlem yapmadı.) Production

CONSEQUENTLY anlamı ve kullanımı

Consequently kullanımı şöyledir: “Bunun sonucu olarak, dolayısıyla, hâliyle” anlamlarına gelir: They’ve increased the number of staff and consequently the service is better. (Personel sayısını artırdılar ve hâliyle servis düzeldi.)He failed his

THEREFORE anlamı ve kullanımı

Therefore kullanımı şöyledir: “Bu yüzden, bundan dolayı, onun için, dolayısıyla” anlamlarına gelir: This is a binding contract. Therefore, we recommend that you review it with a lawyer. (Bu, bağlayıcı bir

THUS anlamı ve kullanımı

Thus kullanımı şöyledir: “Bu yüzden, bunun için, bu nedenle” anlamlarına gelir: Someone had removed all the evidence. Thus, it was now impossible for the police to continue their investigation. (Birisi