ARISE & RISE

1. Arise, “çıkmak, doğmak, baş göstermek, oluşmak” anlamına gelir. Düzensiz fiildir (arise, arose, arisen):

Problems arose over plans to build a new tennis court here. (Buraya yeni bir tenis kortu yapma planları ile ilgili sorun çıktı.)
Some confusion has arisen as a result of the new system. (Yeni sistemin sonucu olarak karışıklık doğdu.)

2. Rise ise, “yükselmek, artmak” ya da “doğmak” anlamlarına gelir. Düzensiz fiildir (rise, rose, risen):

The aircraft rose slowly into the air. (Uçak yavaş yavaş havaya yükseldi.)
My hopes are rising. (Umutlarım artıyor.)
The sun rises in the east. (Güneş doğudan doğar.)

3. Rise, yataktan kalkmak anlamına da gelir ama bu kullanımı çok resmî kullanımdır. Bu anlamda normal olarak daha çok get up kullanılır:

The next morning Brian rose early. (Ertesi sabah Brian erken kalktı.)