1. At all, olumsuz bir cümleyi vurgulamak için kullanılır. “Hiç mi hiç” anlamına gelir:

I didn’t understand anything at all. (Hiç mi hiç anlamadım. / Hiçbir şey anlamadım.) 

2. At all, aynı zamanda sorularda da kullanılır:

Do you play poker at all? (Hiç poker oynar mısın?) 
He’ll come before supper if he comes at all. (Olur da gelebilirse yemekten önce gelecek.)

3. Not at all ifadesi, özellikle İngiliz İngilizcesinde, “teşekkür eden” birine cevaben “rica ederim, birşey değil” anlamına gelir.