BEGIN & START

1. Begin ve start fiillerinin ikisinin de anlamı “başlamak”tır:

I began/started teaching when I was 23. (23 yaşındayken öğretmenliğe başladım.)
If Sally doesn’t come soon, let’s begin/start without her. (Sally yakında gelmezse onsuz başlayalım.)

2. Daha resmî bir dil kullanıyorsak genel olarak begin tercih edilir:

We will begin the meeting with a message from the President. (Toplantıya, başkandan gelen bir mesajla başlayacağız.)

3. Aşağıdaki durumlarda start kullanılır, begin kullanılmaz:

a) Yola çıkmak:

I think we ought to start at six, while the roads are empty. (Bence yollar boşken yola altıda çıkmalıyız.)

b) (makine, araba vs.) Çalışmak:

The car won’t start. (Araba çalışmıyor.)

c) Çalıştırmak:

How do you start the washing machine? (Çamaşır makinesini nasıl çalıştırıyorsun?)

d) Başlatmak:

The President’s wife fired the gun to start the race. (Başkanın eşi, yarışı başlatmak için tabancayı ateşledi.)