CAN’T HELP

1. “-memek elimde değil, -meden duramıyorum, kendimi alamıyorum” anlamındadır:

She’s a selfish woman, but somehow you can’t help liking her. (Bencil bir kadındır ama her nasılsa onu sevmemek elde değil.)
Excuse me, I couldn’t help overhearing what you said. (Affedersiniz, dediklerinize elimde olmadan kulak misafiri oldum.)

2. Can’t help yapısından sonra but + mastar yapısı kullanılabilir. Bu kullanım, Amerikan İngilizcesinde yaygındır:

I can’t help but wonder what I should do next. (Daha sonra ne yapmam gerektiğini merak etmekten kendimi alamıyorum.)