EAT YOUR HEART OUT

Günlük dilde sıkça kullanılan bu ifade, “Kıskançlıktan çatla da patla!” anlamına gelir. Bir örnek verelim:

After years of hard work and dedication, John finally achieved his dream of becoming a successful author, and now he can proudly say, “Eat your heart out, doubters!” (Yıllar süren sıkı çalışma ve özverinin ardından John, sonunda başarılı bir yazar olma hayaline kavuştu ve şimdi gururla “Bundan şüphe edenler, şimdi çatlayın da patlayın!” diyor.)