THAT WILL BE THE DAY

Karşı tarafın söylediğine inanmadığımızı ya da buna kuşkuyla baktığımızı anlatan bir ifadedir. “Dişimi kırarım.”, “Yap da görelim.” ya da “Mümkün değil.” anlamlarına gelir. Bir örnek verelim:

A: I can’t believe you’re going to quit your job and travel the world. When will you do that?
B: I’ve been saving up for years, and I’m finally ready to take the leap. I’ll do it next month.
A: Next month? That’ll be the day!

A: İşini bırakıp dünyayı gezeceğine inanamıyorum. Bunu ne zaman yapacaksın?
B: Yıllardır para biriktiriyorum ve nihayet adım atmaya hazırım. Önümüzdeki ay yapacağım.
A: Önümüzdeki ay mı? Bu işi yaparsan dişimi kırarım!