YOU ARE BUGGING ME

Bu cümle, “Beni uyuz ediyorsun.”, “Beni hasta ediyorsun.”, “Canımı sıkıyorsun.” ya da “Beni gıcık ediyorsun.” anlamlarına gelir. Bir örnek verelim:

Stop asking me the same question over and over again; you are really bugging me! (Bana aynı soruyu tekrar tekrar sormayı bırak; beni gerçekten uyuz ediyorsun!)