EVEN SO anlamı ve kullanımı

“Yine de, buna rağmen” anlamlarına gelir:

Crashes are rare, but even so, there should be stricker safety regulations. (Kazalar nadiren oluyor ama yine de/buna rağmen daha sıkı güvenlik kurallarının olması lazım.)

The bus was only half full. Even so, a young man asked Nina if the seat next to her was taken. (Otobüsün sadece yarısı doluydu. Yine de/buna rağmen genç adam Nina’ya, yanındaki koltuğun boş olup olmadığını sordu.)

The boy had a broken ankle. Even so, he managed to get to the hospital without any help. (Çocuğun ayak bileği kırılmıştı. Yine de/buna rağmen hiç yardım almadan hastaneye gidebildi.)