HAVE THE FINAL SAY

“Son sözü söylemek” anlamına gelir. Örnek:

Although we discussed the project extensively, the manager will have the final say on which approach we should take. (Projeyi kapsamlı bir şekilde tartışmamıza rağmen, hangi yaklaşımı benimsememiz gerektiği konusunda son sözü yönetici söyleyecek.)