I CAN’T TAKE IT ANY MORE

“Artık dayanamıyorum.” anlamında bir ifadedir. Örnek verelim:

“I can’t take it anymore.” Sarah cried out as the stress of her demanding job finally overwhelmed her. (Zorlu işinin stresi sonunda kendisini bunaltınca “Artık dayanamıyorum.” diye haykırdı Sarah.)