IMAGINARY & IMAGINATIVE

1. Imaginary, “hayalî” demektir:

Most people have imaginary fears. (Çoğu kişinin hayalî korkuları var.)
The child pulled the trigger of an imaginary gun. (Çocuk, hayalî bir silahın tetiğini çekti.)

2. Imaginative ise, “hayal gücü kuvvetli, yaratıcı” demektir:

We had an imaginative designer. (Hayal gücü kuvvetli/yaratıcı bir tasarımcımız vardı.)
an imaginative scheme/policy (yaratıcı/başarılı bir program/politika)