IT DOESN’T FALL TO ME

Sanki Türkçeden çevrilmiş gibi görünen bu ifade “Bana düşmez.” anlamına gelir. Bir örnek verelim:

It doesn’t fall to me to decide the company’s budget; that responsibility lies with the finance department. (Şirketin bütçesine karar vermek bana düşmez; bu sorumluluk finans departmanına aittir.)