1. “… zamanı (geldi)” anlamındaki bu ifadeden sonra mastar kullanılır:

It’s time to buy a new car. [Yeni bir araba alma zamanı (geldi)].

2. Eğer cümleye kişi katmak istersek for + nesne + mastar yapısı kullanılır:

It’s time for her to buy a new car. (Onun yeni bir araba alma zamanı geldi.)

3. It’s time yapısı geçmiş zamanla da kullanılır. Ancak anlamı geçmiş değil, şimdiki zamandır:

It’s time she went to bed. [Onun yatma vakti (geldi)]. = Şimdi gidip yatmalı.
It’s time you washed those trousers. (Şu pantolonu yıkama vakti geldi.)
I’m getting tired. It’s time we went home. (Yorulmaya başladım. Eve gitme vaktimiz geldi.)

4. Bir şeyin acil olduğunu anlatmak için “… zamanı geldi de geçti bile” anlamında it’s high time… ifadesi kullanılır:

It’s high time you got a job. (Bir işe girme vaktin geldi de geçti bile.)