LOUDLY & ALOUD farkı

1. Loudly, “yüksek sesle, bağıra bağıra, gürültülü” anlamındadır:

They were talking so loudly I couldn’t hear anything. (Öyle yüksek sesle/bağıra bağıra konuşuyorlardı ki hiçbir şey duyamadım.)

2. Aloud ise daha çok read ve think fiilleriyle kullanılır. “Bağırarak” anlamında değil, “başkalarının duyacağı kadar sesli” anlamındadır:

He read the letter aloud to us. (Mektubu bize yüksek sesle okudu.)
What did you say? __ Oh, nothing. I was just thinking aloud. (Ne dedin? __ Aa, hiçbir şey. Sadece sesli düşünüyordum.)