NEAR (TO) kullanımı

1. Edat olarak kullanılan ve “yakın, yakınında” anlamına gelen near, tek başına kullanılabildiği gibi to ile de kullanılabilir:

We live near (to) the station. (İstasyona yakın oturuyoruz.)
I put my bag down near (to) the door. (Çantamı kapının yakınına koydum.)
She was near (to) tears. (Ağlamasına ramak kaldı.)

2. Near (to)’dan sonra fiil kullanılacaksa bu fiil -ing alır:

I came near (to) being killed. (Öldürülmeme ramak kaldı./Az kalsın öldürülüyordum.)