PREFIXES (cyber-)

“Cyber-“ ön eki isimlerle kullanılıp “internet ile ilgili, bilgisayar ile ilgili, siber, sanal” anlamlarına gelir:

Cyber-world = internet dünyası, sanal âlem
Cyber-crime = internet suçu, siber suç, bilişim suçu
Cyber-cafe = internet kafe
Cyber-law = internet hukuku, siber hukuk
Cyber-defence = siber savunma
Cyber-security = sanal güvenlik
Cyber-terror = siber terör
Cyber-attack = siber saldırı
Cyber-threat = siber tehdit
Cyber-addiction = sanal bağımlılık
Cyber-warfare = siber savaş