PUT YOUR MONEY WHERE YOUR MOUTH IS

Put your money where your mouth is ne demek? Bir şey iddia eden ya da bir şey ile böbürlenen birine “yap da görelim, Halep oradaysa arşın burada” anlamlarına gelir. Örnek:

A: I could easily beat you in a game of chess anytime, anywhere!
B: Okay, let’s play right now, and you can put your money where your mouth is!

A: Seni satrançta her zaman, her yerde kolayca yenebilirim!
B: Tamam o zaman, hemen şimdi oynayalım, Halep oradaysa arşın burada.