SUBJUNCTIVE kullanımı

1) Resmî dilde, özellikle yazı dilinde kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, bazı fiil (suggest, demand, advise, ask, beg, command, instruct, insist, order, propose, recommend, request, require, urge, warn), sıfat (important, advisable, crucial, desirable, essential, imperative, necessary, significant, urgent, vital) ve isimlerle (advice, demand, desire, insistence, necessity, obligation, order, proposal, recommendation, requirement, suggestion, warning) kullanılır. That ile birbirine bağlanan iki cümlede, that kelimesinden sonraki bölüm normal şartlarda should ile bağlanabilir. Ancak, istenirse cümleden should atılabilir. İşte bu yapıya subjunctive denir. Daha basit söylemek istersek şöyle diyebiliriz: Bu yapıda kullanılan tüm öznelerle fiilin yalın hâli kullanılır:

suggest that she should see the doctor. = I suggest that she see the doctor. (Onun doktora görünmesini öneriyorum.)

The boss demanded that I should be on time for work. = The boss demanded that I be on time for work. (Patron, zamanın da işte olmamı istedi.)

It is important that he should attend the meetings regularly. = It is important that he attend the meetings regularly. (Onun toplantılara düzenli olarak katılması önemlidir.)

It was my biggest desire that I should play the piano. = It was my biggest desire that I play the piano. (En büyük arzum piyano çalmaktı.)

2) Cümle olumsuz ise not + fiilin yalın hâli kullanılır:

advise that you shouldn’t be late for the meeting. = I advise that you not be late for the meeting. (Toplantıya geç kalmamanı tavsiye ederim.)

3) Cümle edilgen (passive) olursa be + past participle yapısı kullanılır:

They advise that a passport should be carried with you at all times. = They advise that a passport be carried with you at all times. (Her zaman yanınızda bir pasaport olmasını tavsiye ediyorlar.)