WANNA kullanımı

Wanna, “want to” ya da “want a(n)” yerine kullanılır. Standart dışı bir kullanımdır:

Do you wanna swim now? = Do you want to swim now? (Şimdi yüzmek mi istiyorsun?)
I wanna a hamburger. = I want a hamburger. (Bir hamburger istiyorum.)