Konuşma dilinde kullanılan bu ifade “helal sana!, adamsın!” anlamlarına gelir. Örnek:

You did an amazing job on the project presentation – you rock! (Proje sunumunda harika bir iş çıkardın – helal sana!)