HENCE anlamı ve kullanımı

Hence kelimesinin anlamı nedir ve kullanımı nasıldır? “Bu yüzden, bu nedenle” anlamlarındadır:  Mr. Taylor is an outstanding teacher. Hence, he is highly respected. (Bay Taylor seçkin bir öğretmendir. Bu yüzden son derece saygı

PREFIXES (bi-)

“Bi-“ ön eki, isim, sıfat ve zarflarla kullanılır: Biannual = yılda iki kez olanBicoastal = ABD’nin hem doğu hem batı kıyılarına aitBicycle = bisiklet, çifttekerBiennial = iki yılda bir olanBilingual

PREFIXES (dis-)

“dis-” ön eki (prefix) bazı isimlere, sıfatlara ve fiillere gelerek, kelimenin asıl anlamının zıt anlamını verir. Mesela like “sevmek” demekse dislike “sevmemek” demektir: Dislike = sevmemek, hoşlanmamak, beğenmemekDissimilar = benzemeyen,

PREFIXES (ex-)

“Ex-” ön eki “eski” anlamına gelir ve isimlerle kullanılır: ex-boyfriend (eski erkek arkadaş)ex-girlfriend (eski kız arkadaş)ex-husband (eski koca)ex-wife (eski eş)ex-governor (eski vali)ex-president (eski başkan)ex-policeman (eski polis)ex-prisoner (eski mahkûm)ex-wrestler (eski güreşçi)

RESULT IN & RESULT FROM farkı

Result in ile result from arasındaki fark şöyledir: Result in “… ile sonuçlanmak” demek iken, result from “…den kaynaklanmak” demektir: The game resulted in another victory for our team. (Maç,