CONTROL & CHECK

İki kelimenin anlamı aynıymış gibi gözükse de aralarında kullanım farkı vardır. Control, “denetlemek, kontrolü sağlamak, kontrol altında tutmak” anlamındadır. Check ise “gözden geçirmek, kontrolünü yapmak” anlamındadır: Most of the news media were controlled by

CONVERSELY anlamı ve kullanımı

Conversely, “buna mukabil, diğer taraftan” anlamlarına gelir: Some wrong answers were marked right and, conversely, some right answers had been rejected. (Bazı yanlış cevaplar doğru olarak işaretlenmişti, buna mukabil/diğer taraftan, bazı

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS nedir?

İngilizcede isimler sayılabilen (countable) ve sayılamayan (uncountable) olarak iki gruba ayrılır. Sayılabilen isimler, çoğul yapılabilen isimlerdir. Sayılamayan isimler ise, çoğul yapılamayan isimlerdir. İngilizce-İngilizce sözlüklerde, sayıla-bilen isimlerin yanında [C] harfi, sayılamayan isimlerin yanında [U] harfi

COUNTRY

1. Country, sayılabilen bir isim olup “ülke, memleket” anlamındadır: Scotland is a cold country. (İskoçya soğuk bir ülkedir.)France is the country I know best. (En iyi bildiğim ülke Fransa’dır.)How many countries are

CREDIBLE, CREDULOUS & CREDITABLE

1. Credible, “güvenilir, inanılır, inandırıcı” anlamındadır ve çoğunlukla olumsuz cümlelerde kullanılır: His latest statements are hardly credible. (Son açıklamaları pek inandırıcı değil.)This is not credible to anyone who has studied the

CROSS MY HEART

Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan bu ifade “Yemin ederim, iki gözüm önüme aksın ki, ekmek çarpsın, vallahi billahi” gibi anlamlara gelir. Örnek: I promise to help you with your project, cross