CUT ME SOME SLACK

Günlük dilde kullanılan bu ifade “Bana fazla yüklenme.” ya da “Üstüme fazla gelme.” anlamlarına gelir. Bir örnek verelim: I’ve had a really tough week at work, so could you please

DARE

1. Modern İngilizcede dare, çok yaygın kullanılan bir fiil değildir. Dare yerine genellikle başka ifadeler kullanılır: He’s not afraid to say what he thinks. (Düşündüklerini söylemeye korkmaz.) 2. Bununla birlikte dare, olumsuz cümlelerde sık sık kullanılır. Kendisinden sonra

DEAD, DIE & DEATH

1. Dead, sıfattır ve “ölü, ölmüş, hayatta değil” anlamına gelir: a dead man (ölü bir adam)Mrs Taylor is dead. (Bayan Taylor öldü.) 2. Die, bir fiildir ve “ölmek” anlamına gelir: Shakespeare died in 1616.

DIS- anlamı ve kullanımı

“Dis-” ön ekinin kullanımı şöyledir: Bazı isimlere, sıfatlara ve fiillere gelerek, kelimenin asıl anlamının zıt anlamını verir. Mesela like “sevmek” demekse dislike “sevmemek” demektir: Dislike = sevmemek, hoşlanmamak, beğenmemekDissimilar = benzemeyen, farklı, değişikDisbelief =

DO & MAKE

İki fiilin ilk akla gelen anlamı “yapmak”tır. Ancak aralarında kullanım farkları vardır: 1. Do, “iş, eylem, görev, spor vs.” yapmak anlamında kullanılır: We did a lot of work yesterday. (Dün çok iş