euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

EFFICIENT & EFFECTIVE

1. Efficient, “verimli, yetenekli, işini bilen, işe yarar” anlamındadır: The hotel’s staff are friendly and efficient. (Otel personeli sıcak kanlı ve işlerini biliyor.)The new machine is far more efficient than the old

EITHER

1. Tekil bir isimle kullanılan either “ikisinden biri, ya bu ya öteki” anlamındadır: Come on Tuesday or Thursday. Either day is OK. (Salı ya da perşembe gel. İki gün de uygun.) = Either days … denmez.She

EITHER … OR …

1. Either… or…, “ya … ya da …” anlamındadır: You can either come with me now or walk home. (Ya benimle şimdi gelebilirsin ya da eve yürüyerek gidersin.)If you want ice-cream, there’s either

EMINENT & IMMINENT

Eminent ve imminent kelimeleri birbirine karıştırılan iki sıfattır. Ancak anlamları çok farklıdır: Eminent, “ünlü, tanınmış, seçkin, saygın” demektir: an eminent architect: saygın bir mimaran eminent painter: saygın bir ressam an eminent

ESPECIALLY & SPECIALLY

1. Especially ve specially, temel olarak “özellikle” anlamında kullanılır: It was a very cold house, especially in winter. (Özellikle kışın çok soğuk bir evdi.)I specially liked the blue outfit. (Özellikle mavi kıyafeti beğendim.) 2. Especially, özneden sonra

EVEN

1. Even, “hatta, bile” anlamındadır: She’s rude to everybody. She’s even rude to the police. (Herkese karşı kabadır. Polise karşı bile kabadır.)He can’t even write his own name. (Kendi adını bile yazamaz.)