AH SHOOT!

“Allah kahretsin!, şu işe bak!” anlamlarına gelir. Örnek: Ah shoot, I forgot to bring my umbrella, and it’s pouring rain outside. (Allah kahretsin, şemsiyemi getirmeyi unutmuşum ve dışarıda bardaktan boşanırcasına

ALL IS WELL

All is well ne demek? Bu ifade “her şey yolunda, sorun yok” anlamlarına gelir. Örnek: A: I heard there was some trouble at the event last night. Is everything okay

BEEN THERE, DONE THAT

“Benim de başıma geldi, ben de o yollardan geçtim” anlamlarına gelir. Örnek: A: I’m really stressed about this upcoming exam. I don’t know if I can handle it.B: Don’t worry,

BUMMER!

“Hay Allah, tüh be” anlamlarına gelir. Örnek: Bummer! I was really looking forward to the concert, but it got canceled. (Tüh be! Konseri dört gözle bekliyordum ama iptal oldu.)

GET OVER IT!

“Aş bunları, geç bunları” anlamlarına gelir. Örnek: A: I can’t believe I made that embarrassing mistake in front of everyone.B: It happens to the best of us. Get over it

GO WITH THE FLOW

“Olayları akışına bırakmak” anlamına gelir. Örnek: Instead of stressing about the changes, he decided to go with the flow and adapt to the new circumstances with a positive attitude. (Değişiklikler