SPARE ME

“Bana masal okuma, bırak şimdi, hadi canım sen de” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: Stop lecturing me about my choices. (Tercihlerimle ilgili bana nutuk çekmeyi bırak.) B: Sorry, I’m

SPEAK & TALK farkı

“Konuşmak” anlamındaki bu iki fiil arasında birçok durumda pek fark yoktur. Sadece belli durumlarda aralarında fark vardır: 1. Teklifsiz iletişimde en yaygın olarak kullanılan fiil talk fiilidir:  When the chairman walked into the

STILL anlamı ve kullanımı

Bu kelimenin temel olarak iki anlamı vardır: 1) Hâlâ I am still waiting for an answer. (Hâlâ bir cevap bekliyorum.)There is still time to change your mind. (Fikrini değiştirmek için

SUBJECT-VERBS AGREEMENT kullanımı

Cümlenin öznesi ile fiili arasında bir uyum vardır. Örneğin,  The woman over there knows Spanish.The women over there know Spanish. Birinci cümlenin öznesi (woman) tekildir. Dolayısıyla fiil de  tekil (knows) olmuştur. İkinci cümle ise (women) çoğuldur. Onun

SUBJUNCTIVE kullanımı

1) Resmî dilde, özellikle yazı dilinde kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, bazı fiil (suggest, demand, advise, ask, beg, command, instruct, insist, order, propose, recommend, request, require, urge, warn), sıfat (important, advisable, crucial,

SUBSTITUTION DRILL tekniği

İngilizce konuşmanızı (speaking) geliştirmek için kullanılan yöntemlerden biridir. İngilizcedeki herhangi bir yapıyı ele alın. Bu yapıdaki belli kelimeleri değiştirerek yeni cümleler kurun. Bu alıştırmayı sözlü olarak yapmanız, konuşma becerinizi geliştirmede