THAT WILL BE THE DAY

Karşı tarafın söylediğine inanmadığımızı ya da buna kuşkuyla baktığımızı anlatan bir ifadedir. “Dişimi kırarım.”, “Yap da görelim.” ya da “Mümkün değil.” anlamlarına gelir. Bir örnek verelim: A: I can’t believe

THE kullanımı

1) The, daha önce sözü edilen ya da karşı tarafça zaten bilinen kişi ya da şeyleri anlatırken kullanılır. Genellikle ‘hangisini/hangilerini kastettiğimi biliyorsun’ anlamına gelir: Have you locked the door?Kapıyı kilitledin mi?

THE REST

1. The rest, “geri(ye) kalan” anlamındadır: We only use three rooms. The rest of the house is empty. (Sadece üç odayı kullanıyoruz. Evin geri kalanı boş.) 2. “Geriye kalan, artan, artık”

THERE IS & THERE ARE kullanımı

1. Türkçede “vardır” anlamında kullanılan bir yapıdır. Sayılabilen tekil isimlerle ve sayılamayan isimlerle there is, çoğul isimlerle there are kullanılır: There is a computer on the desk. (Masada bir bilgisayar var.) = sayılabilen tekil isim.There is

THERE IS/ARE & HAVE farkı

Türkçede “var” yüklemi ile biten cümleleri kurarken dikkatli olmak gerekir: 1. Fiziksel olarak bir yerde “var” anlamında cümle kuruyorsak there is ya da there are kullanılır: There is a suitcase in the corner of

THEREFORE anlamı ve kullanımı

Therefore kullanımı şöyledir: “Bu yüzden, bundan dolayı, onun için, dolayısıyla” anlamlarına gelir: This is a binding contract. Therefore, we recommend that you review it with a lawyer. (Bu, bağlayıcı bir