WAKE, AWAKE, WAKEN & AWAKEN

1. Wake, düzensiz bir fiil olup (wake, woke, woken) bu dört fiil içinde en çok kullanılan fiildir. “Uyanmak” ya da “uyandırmak” anlamına gelir. “Uyanmak” anlamında çoğunlukla up ile birlikte kullanılır: I woke up three times

WANNA kullanımı

Wanna, “want to” ya da “want a(n)” yerine kullanılır. Standart dışı bir kullanımdır: Do you wanna swim now? = Do you want to swim now? (Şimdi yüzmek mi istiyorsun?)I wanna

WE ARE EVEN

We are even ifadesi “ödeştik” anlamına gelir. Örnek cümleye bakalım: After I helped her move last weekend, she returned the favour by helping me with my yard work, so now

WHAT DO YOU TAKE ME FOR?

“Sen beni ne sanıyorsun?, Siz beni ne sanıyorsunuz?” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: I can’t believe you would think I’d cheat on the test.B: Well, you were acting suspiciously