THROUGH kullanımı

a) (tünel, orman, boru, hortum, vs.) –den geçerek, arasından, -den, -dan: We drove through a tunnel. (Tünelden geçtik.)They walked slowly through the woods. (Yavaş yavaş ormandan geçtiler.)The path climbs steeply through the

THUS anlamı ve kullanımı

Thus kullanımı şöyledir: “Bu yüzden, bunun için, bu nedenle” anlamlarına gelir: Someone had removed all the evidence. Thus, it was now impossible for the police to continue their investigation. (Birisi

TICKETY-BOO

Özellikle İngiliz İngilizcesinde kullanılan bir ifadedir ve “sorun yok, yolunda” anlamlarına gelir. Örnek: A: How’s the new project going? (Yeni proje nasıl gidiyor?)B: Everything’s tickety-boo. (Her şey yolunda.)

TOO & ENOUGH kullanımı

TOO ‘Çok, aşırı, fazla’ anlamlarına gelen too sözcüğü, too+sıfat/zarf yapısında ‘…mayacak kadar …’ anlamında farklı kullanılır. Yapının arkasından to ve gerekli fiilin yalın hâli gelir. Cümle olumlu kurulur ama anlamda olumsuzluk vardır: The coffee is too

TOO LITTLE TOO LATE

“Artık çok geç, iş işten geçti” anlamlarına gelir. Örnek: A: I can’t believe Fred’s trying to make amends now, after all this time.B: Yeah, it feels like too little too