WHAT GIVES?

“Neler oluyor?, hayırdır?” anlamlarına gelir. Örnek: Tom didn’t show up to the party last night, and he never gave us an explanation; what gives? (Tom dün gece partiye gelmedi ve

WHAT’S SHAKING?

“Ne var ne yok?, nasıl gidiyor?” anlamlarına gelir. Örnek: Hey there, John! What’s shaking? It’s been a while since we caught up. (Selam, John! Ne var ne yok? Görüşmeyeli epey

WHATEVER, WHOEVER, WHENEVER farkı ve kullanımı

Noun clause’larda sonu -ever ile biten kelimeler (whatever, whichever, whoever, whomever, however, whenever, wherever) kullanılabilir. Bunlardan whatever “her ne” anlamına gelir: The team has promised their supporters that they will do whatever it takes to win. (Takım, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarına dair taraftarlarına söz verdi.) Think twice and don’t

WHERE & IN WHICH kullanımı

Relative clause’larda bir yer niteleniyorsa where kelimesi yerine in which de kullanılabilir: This is the house where I was born.(Doğduğum ev burası.)  This is the house in which I was born. I liked the holiday resort where

WHO & WHOM farkı ve kullanımı

Bu iki kelime, relative clause’larda çok kullanılır ve birbirine karıştırılır. Aralarındaki kullanım farkları şöyledir: 1. Who da whom da, defining relative clause’larda, tanımlanan isim nesne durumundaysa kullanılabilir. Daha basit söylersek, relative clause’un kendi öznesi varsa who da whom da kullanılır: He is the

WHOSE & OF WHICH kullanımı

1. Eğer bir kişi ya da bir şeye ait olan bir isimden söz ediliyorsa, insanlar için de cansızlar ve hayvanlar için de whose kullanılabilir:  Do you know the man whose car was stolen? (Arabası