DO & MAKE

İki fiilin ilk akla gelen anlamı “yapmak”tır. Ancak aralarında kullanım farkları vardır: 1. Do, “iş, eylem, görev, spor vs.” yapmak anlamında kullanılır: We did a lot of work yesterday. (Dün çok iş

DRESS, BE DRESSED IN & GET DRESSED

1. Dress, isim olarak “kadın giysisi, elbise” anlamına gelir: This is the first time I’ve seen you wearing a dress. (Seni elbiseli olarak ilk kez görüyorum.) 2. Dress kelimesinin sayılamayan hâli de vardır. Bu

DRUNK & DRUNKEN

1. Drunk, hem drink fiilinin past participle’ı hem de sıfattır ve “sarhoş, içkili, alkollü” anlamına gelir: He was so drunk that he could barely get his words out. (O kadar sarhoştu ki neredeyse konuşamıyordu.)I’d

DUE TO & OWING TO

1. Due to ile owing to, “-den dolayı, … yüzünden; …sayesinde” anlamındadır. Due to, owing to’ya göre daha yaygındır. Due to/owing to ile başlayan ifadeler, cümleden genellikle virgülle ayrılırlar. Ayrıca, her iki ifadeden sonra cümle değil, isim

DUNNO

Dunno, argoda kullanılır ve I don’t know (= bilmiyorum) demenin başka bir şeklidir: – Where is Jack? (Jack nerede?)– Dunno. (Bilmiyorum.) – Do you know where you put the remote? (Uzaktan