LONG STORY SHORT

“Uzun lafın kısası” anlamına gelir. Örnek: I faced numerous challenges during my travels—missed flights, lost luggage, and unexpected detours. Long story short, I finally made it to my destination and

LOSE & LOOSE farkı

Birbirine karıştırılan lose ve loose kelimelerini inceleyelim: Lose, düzensiz bir fiildir. Lose-lost-lost diye çekilir ve “kaybetmek” anlamına gelir: I’ve lost my keys. (Anahtarlarımı kaybettim.)I lost my wife in the crowd.

MARK MY WORDS

Mark my words ne demek? Bu ifade, “dediklerime kulak ver, yaz bir kenara, şuraya yazıyorum, demedi deme” anlamlarına gelir. Örnek: Mark my words, Sally will become a successful entrepreneur one

MILES AWAY

“Aklı başka yerde, dalıp gitmiş” anlamlarına gelir. Örnek: During the meeting, Sarah seemed miles away, staring out the window and lost in her thoughts, completely unaware of the discussion happening

MODALS kullanımı

Modal’lara bazı kaynaklarda “kip” ya da “kip belirteci”, bazı kaynaklarda ise “yardımcı fiil” denir. Ben burada orijinal ismi, yani modal kelimesini kullanacağım. İngilizcede can, could, must, should, may, might, will, would, shall, ought

MY BAD

“Benim hatam, hata bende” anlamlarına gelir. Örnek: I forgot to return your book yesterday. I’m sorry, my bad! (Dün kitabını iade etmeyi unuttum. Kusura bakma, benim hatam!)