LATE & LATELY farkı

Late kelimesi bir sıfattır ve anlamları aşağıda sıralanmıştır: 1. Gecikmiş, geç kalmış: I was late for the meeting. (Toplantıya geç kaldım.)My flight was two hours late. (Uçuşum iki saat gecikmişti.)

LINKING VERBS kullanımı

Normal şartlarda fiilleri zarflar niteler: He drives carefully. (Arabayı dikkatli kullanır.)          fiil      zarf Peki I am happy. cümlesinde am fiil olduğu hâlde neden happily zarfı değil de happy sıfatı kullanıldığını hiç merak ettiniz mi?

LONG STORY SHORT

“Uzun lafın kısası” anlamına gelir. Örnek: I faced numerous challenges during my travels—missed flights, lost luggage, and unexpected detours. Long story short, I finally made it to my destination and

LOSE & LOOSE farkı

Birbirine karıştırılan lose ve loose kelimelerini inceleyelim: Lose, düzensiz bir fiildir. Lose-lost-lost diye çekilir ve “kaybetmek” anlamına gelir: I’ve lost my keys. (Anahtarlarımı kaybettim.)I lost my wife in the crowd.

MARK MY WORDS

Mark my words ne demek? Bu ifade, “dediklerime kulak ver, yaz bir kenara, şuraya yazıyorum, demedi deme” anlamlarına gelir. Örnek: Mark my words, Sally will become a successful entrepreneur one

MILES AWAY

“Aklı başka yerde, dalıp gitmiş” anlamlarına gelir. Örnek: During the meeting, Sarah seemed miles away, staring out the window and lost in her thoughts, completely unaware of the discussion happening