euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

INSIDE & INSIDE OF farkı

Inside kelimesi, edat, isim, sıfat ve zarf olmak üzere birkaç şekilde kullanılır. Bu kullanımlarda kimi zaman tek başına kimi zaman da of ile kullanılır. Bu kullanımları örnek cümlelerle inceleyelim:  1)

INTEREST, INTERESTED & INTERESTING

1. Interest, hem “ilgilendirmek, ilgisini çekmek” anlamında fiil hem de “ilgi” anlamında isimdir: I have a particular interest in languages. (Dillere karşı özel bir ilgim var.) = isimLanguages have always interested me.

INVERSION kullanımı

İngilizcede bir cümle normal olarak S (subject/özne) + V (verb/fiil) + O (object/nesne) şeklinde kurulur. Yani, önce özne, sonra varsa yardımcı fiil, daha sonra esas fiil ve ardından nesne gelir.

IT

1. Bir cümlenin öznesi mastar ise, bu mastar normal olarak cümlenin başına gelmez. Bu durumda cümleye it ile başlanıp mastar daha sonra kullanılır. It ile en çok be + sıfat/isim yapısı kullanılır: It’s nice to talk to

IT DOESN’T FALL TO ME

Sanki Türkçeden çevrilmiş gibi görünen bu ifade “Bana düşmez.” anlamına gelir. Bir örnek verelim: It doesn’t fall to me to decide the company’s budget; that responsibility lies with the finance